Điều chỉnh và nộp lại báo cáo tài chính khi phát hiện sai sót

Comment

Tin tức Tư vấn

Báo cáo tài chính là công việc thường niên mà các doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện. Báo cáo tài chính nộp lên cơ quan thuế có định dạng XML, để đọc được định dạng này người dùng cần cài đặt phần mềm iTaxViewer để đảm bảo có thể xem xét kỹ lưỡng nội dung báo cáo tài chính trước khi nộp.

Khi doanh nghiệp rà soát và phát hiện ra rằng có sai sót trong báo cáo tài chính của các năm thì sẽ tiến hành kê khai điều chỉnh bổ sung nhưng phải trước khi các cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh.

Việc điều chỉnh sai sót của báo cáo tài chính sẽ được chia ra làm hai trường hợp như sau:

– Thứ nhất, đối với trường hợp Báo cáo tài chính có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì doanh nghiệp sẽ tiến hành làm hồ sơ khai bổ sung  theo mẫu số 01/KHBS đã được đính kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC và tiến hành bổ sung, điều chỉnh số liệu trên Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm có sai sót  theo mẫu số 03/TNDN đã được đính kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC cùng với đó là Báo cáo tài chính đã được bổ sung, sửa đổi.

báo cáo tài chính

– Thứ hai là đối với trường hợp, Báo cáo tài chính có sai sót nhưng không làm ảnh hưởng đến số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì đơn vị được phép khai bổ sung số liệu trên Báo cáo tài chính và tiến hành nộp lại cho cơ quan thuế, bên cạnh đó, doanh nghiệp không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

https://thuocchuabenhtri.org/som-chuyen-doi-sang-dung-hddt-mang-lai-loi-ich-gi-cho-dn/

Như vậy, trong trường hợp công ty bạn phát hiện ra có sai sót trong báo cáo tài chính của các năm trước thì cần phải tiến hành thực hiện làm lại báo cáo tài chính cho thành đúng và thực hiện nộp lại báo cáo tài chính qua mạng cho cơ quan thuế

Nếu trong trường hợp sai sót này làm ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và chi phí kéo theo đó là ảnh hưởng đến số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì phải kê khai điều chỉnh bổ sung cả tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu 03/TNDN.

Như vậy, bài học kinh nghiệp đặt ra là các doanh nghiệp cần phải kiểm tra thật kỹ lưỡng các bộ báo cáo trước khi nộp để đảm bảo không có sai sót, không phải mất thêm thời gian để chỉnh sửa hoặc bị phạt vì có sai sót trong báo cáo tài chính.
https://thuocchuabenhtri.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *