Hợp đồng lao động doanh nghiệp Oceanlaw

Comment

Tin tức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

    Số:     /2014/HĐLĐ

 

Bên A: Ông           …………………………………       Quốc tịch: Việt Nam

Chức vụ: Giám đốc

Đại diện cho: …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

VPGD: ……………………………………………………………………………………………….

Bên B:            ………………………………………    Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày:

Nguyên quán:

Địa chỉ thường trú:

Số CMTND:                              Cấp ngày:                                      Tại: CA Hà Nội

Số sổ lao động(nếu có):                 

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

 • Loại hợp đồng lao động: Không xác định thời hạn
 • Từ ngày 05 tháng 03 năm 2014
 • Địa điểm làm việc: Tại Hà Nội
 • Chức danh chuyên môn: Kế toán trưởng.
 • Công việc phải làm: Theo phân công chỉ đạo của cấp trên.

Điều 2: Chế độ làm việc

 • Thời giờ làm việc: 8h/ngày.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

Hợp đồng lao động doanh nghiệp Oceanlaw

Tham khảo: thành lập doanh nghiệp xong cần có hợp đồng lao động giữa công ty và người lao động

 1. Quyền lợi:
 • Phương tiện đi lại làm việc: Người lao động tự túc
 • Mức lương chính hoặc tiền công: 10.000.000 (Mười triệu đồng chẵn/.)
 • Hình thức trả lương: Tiền mặt
 • Phụ cấp gồm: Các chi phí công cụ cần thiết nếu được duyệt từ cấp trên.
 • Được trả lương vào các ngày 05 hàng tháng.
 • Tiền thưởng: Thưởng ngày lễ tết, Ngoài ra thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.
 • Chế độ nâng lương: 2 lần/năm. Ngoài ra tăng lương đột xuất tùy theo năng lực và hiệu quả kinh doanh
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết….): Nghỉ ngày lễ tết theo quy định của luật lao động, nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
 • Chế độ đào tạo:

Những thỏa thuận khác:

 1. Nghĩa vụ:
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước bên B và bên thứ 3 khi tiến hành các hoạt động hành nghề dưới tư cách là người lao động của bên A mà làm trái các quy định của bên A hoặc tự ý làm các việc mà pháp luật cấm hoặc bên A không được phép làm;
 • Tuyệt đối bảo vệ uy tín của bên B, không tiết lộ thong tin: của công ty, các thông tin của khách hàng.
 • Bồi thường thiệt hại cho khách hàng hoặc cho bên A nếu gây thiệt hại do lỗi của mình trong những vụ việc cụ thể mà bên A giao cho thực hiện hoặc trong giờ làm việc của bên A quy định;
 • Tuân thủ Nội quy, Quy chế hoạt động và các quy định khác của bên A (nếu có).
 • Những thỏa thuận khác: Bên B         sẽ phải chịu trách nhiệm đóng các khoản thuế đối với thu nhập (nếu có) từ tiền lương và thưởng.
 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều kiện sản xuất kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.
 • Bồi thường vi phạm và vật chất:

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

 1. Nghĩa vụ:
 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đẻ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).
 1. Quyền hạn:
 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc?)
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Sửa đổi, chấm dứt Hợp đồng:

1/ HĐ này bị chấm dứt trong những trường hợp sau:

 1. Nghĩa vụ của các bên theo HĐ đã được thực hiện đầy đủ, hoàn tất;
 2. Các bên thỏa thuận bằng văn bản về việc chấp dứt HĐ. Trong trường hợp này, các bên sẽ thỏa thuận về thời gian và điều kiện cho việc chấm dứt hợp đồng;
 3. Một trong hai bên và/hoặc cả hai bên thực hiện quyền đơn phương chấm dứt việc thực hiện HĐ theo quy định của pháp luật.

2/ HĐ này có thể được sửa đổi theo thỏa thuận của các bên và phải được lập thành văn bản.

Còn tiếp……

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *