Tìm hiểu các mức xử phạt hành vi vi phạm về phát hành hóa đơn

Comment

Tin tức Tư vấn

Dù doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử hay hóa đơn giấy thì phát hành hóa đơn cũng là công việc quan trọng cần phải thực hiện để có thể sử dụng được hóa đơn tại doanh nghiệp mình. Các vấn đề về hóa đơn chuyển đổi của hóa đơn điện tử liệu có vi phạm về phát hành hóa đơn hay không? Nếu sử dụng hóa đơn trước thời điểm phát hành hóa đơn có được hay không? Nếu bị xử phạt thì sẽ chịu các khung hình phạt như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu cụ thể các mức xử phạt hành vi vi phạm về phát hành hóa đơn trong bài viết dưới đây.

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000

Đây là khung hình phạt đối với các hành vi như sau:

-Thứ nhất, Lập Thông báo phát hành không đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh nhưng tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho khách hàng.

– Thứ hai là hành vi không niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

Việc niêm yết Thông báo phát hành hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung tiền phạt là 2.000.000 đồng.     

Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng

Trong trường hợp doanh nghiệp không lập thông báo phát hành hóa đơn nhưng đã đưa hóa đơn vào sử dụng thì cũng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo quy định. Cụ thể mức xử phạt như sau:

– Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.

– Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định thì sẽ bị xử phạt tiền 6.000.000 đồng

– Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế thì doanh nghiệp sẽ bị xử phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định. 

Các bước cực đơn giản giúp kế toán lập hóa đơn điện tử dễ dàng 

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng đối với nhà thầu nước ngoài

– Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì xử phạt theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 11 Thông tư này.

Bên cạnh các mức xử phạt hành chính theo quy định, các tổ chức, doanh nghiệp còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.

Với những quy định trên hy vọng sẽ giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định về việc xử phạt hành chính đối với phát hành hóa đơn không theo quy định. Từ đó có thể áp dụng, triển khai thực hiện được tốt nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *