Category Archives: Sức khỏe

Điều trị và tiên lượng ung thư huyết học bằng phương pháp nào?

ĐIỀU TRỊ UNG THƯ HUYẾT HỌC

Nguyên tắc chung

Hai tiêu chuẩn chính để xác định chiến lược điều trị u lymphô ác tính không Hodgkin là căn cứ vào kết quả chuẩn đoán mô học và xếp loại giai đoạn bệnh. Sự có mặt hay không của hội chứng B cũng cần được cân nhắc

Phương hướng chung trong việc điều trị u lymphô ác tính không Hodgkin là kết hợp đa phương thức và chủ yếu là bằng hoá – xạ trị kết hợp.

Tham khảo danh mục thuốc điều trị ung thư

ThuốcTagrix điều trị ung thư phổi

Thuốc Osimert điềutrị ung thư phổi

Điều trị cụ thể

Phẫu thuật

Vai trò của phẫu thuật chỉ được sử dụng để sinh thiết chẩn đoán. Trong một số trường hợp phẫu thuật được chỉ định để cắt bỏ khối u lymphô ngoài hạch như ở dạ dày, ruột có nguy cơ chảy máu hoặc thủng khi hóa trị , để phòng ngừa biến chứng này người ta có thể cắt bỏ tổn thương trước khi hoá trị tuy nhiên không áp dụng cho tất cả các trường hợp.

  1.  

Xa trị

Trước khi tiến hành xạ trị cần thiết phải đánh giá chính xác giai đoạn của bệnh. Với liều xạ 40Gy có thể đạt được tỷ lệ kiểm soát tại chỗ 90%. Xạ trị được coi là một phương pháp hữu hiệu trong điều trị triệt căn u lymphô giai đoạn sớm và điều trị phối hợp với hoá trị.

Xạ trị đơn thuần được chỉ định các trường hợp chống chỉ định với hoá trị. Liều xạ trung bình từ 35-50Gy. Máy chiếu xạ sử dụng là máy Cobalt hoặc máy gia tốc với lập trình điều trị bằng máy mô phỏng. Phạm vi trường chiếu được quy định như sau:

U, hạch ở phía trên cơ hoành: tia trường chiếu Mantelet đầy đủ hoặc Mantelet thu bớt một phần trung thất.

U, hạch ở dưới cơ hoành: tia toàn bộ ổ bụng, khung chậu và hạch bẹn có che chì bảo vệ gan thận.

Đối với những trường hợp xạ trị bổ sung sau hoá trị thì tia khu trú vào những vùng hạch lớn ban đầu hoặc ở những vùng hạch còn lại sau hoá trị.

Hoá trị

U lymphô ác tính không Hodgkin thường biểu hiện ở tình trạng lan rộng ngay từ đầu, thậm chí bệnh tiến triển lan rộng ngay trong quá trình xạ trị. Vì vậy chỉ định hoá trị thường được áp dụng cho phần lớn các bệnh nhân.

Lựa chọn phác đồ hoá trị dựa trên các yếu tố như thể mô học, giai đoạn bệnh, có hay không có hội chứng B, chỉ số toàn trạng và các bệnh phối hợp. Trong các phác đồ điều trị, phác đồ có adriamycin có hiệu quả nhất. Hoá trị kết hợp với kháng thể đơn dòng đang là sự lựa chọn điều trị bước đầu đối với u lymphô tế bào B.

Ngày nay hoá trị liều cao kết hợp ghép tế bào gốc đạt kết quả cao trong việc kiểm soát bệnh này đặc biệt u lymphô ác tính không Hodgkin kháng với hoá trị hoặc tái phát.

Điều trị u lymphô không Hodgkin độ ác tính thấp

Giai đoạn I, II (hạch liền nhau):

+  Bệnh không có triệu chứng thì theo dõi

+  Xạ trị tại vùng tổn thương liều xạ 2.500-4.000cGy, hoặc xạ trị mở rộng dự phòng cho vùng hạch lân cận.

+  Hoá trị kết hợp xạ trị

Giai đoạn II (hạch xa nhau), III, IV:

Không triệu chứng thì theo dõi chặt chẽ.

Phác đồ có Rituximab (R):

+ Rituximab đơn thuần

+ R-CVP

+ R-CHOP

+ R-FCM

(CVP: cyclophosphamid, vincistin, prednisolon; CHOP: doxorubicin, cyclophosphamid, vincistin, prednisolon; FM: fludarabin, mitoxantron; FCM: fludarabin, mitoxantron, cyclophosphamid)

Thuốc đồng vận nhân purin:

+ Fludarabin

+ 2-chlorodeoxyadenosin

Thuốc uống nhóm alkylant (có hoặc không có steroid):

+ Cyclophosphamid

+ Chlorambucil

+ Bendamustin

Phác đồ hoá trị phối hợp:

+ CVP

+ C-MOPP

+ CHOP

+ COPP

+ FND

Hoá trị liều cao kết hợp ghép tế bào gốc tự thân hoặc dị gen đang đánh giá bằng các thử nghiệm lâm sàng.

Xạ trị trường chiếu mở rộng áp dụng cho giai đoạn III

Điều trị u lymphô thể ác tính thấp tái phát

U lymphô độ ác tính thấp thường không chữa khỏi và bệnh thường tái phát. Các yếu tố đánh giá thời gian sống còn từ khi bệnh tái phát bao gồm tuổi bệnh nhân trên hoặc dưới 60, đáp ứng với điều trị trước đó hoàn toàn hay một phần, thời gian đáp ứng kéo dài trên 1 năm tiên lượng tốt hơn.

Điều trị tuỳ thuộc vào các yếu tố trên và phác đồ trước đó, có thể chỉ là xạ trị hoặc hoá trị, kháng thể kháng CD-20, hoá trị liều cao kết hợp ghép tế bào gốc.

Cần lưu ý là trong khoảng thời gian theo dõi 10 năm, có khoảng 30% số bệnh nhân u lymphô thể nang khi tái phát thì chuyển sang thể ác tính cao do đó việc sinh thiết lại là cần thiết để có chẩn đoán chính xác và có phác đồ phù hợp. Thời gian sống của nhóm chuyển thể trung bình từ 1-2 năm.

Điều tri u lymphô không Hodgkin đô ác tính cao

Giai đoạn I, II:

Hoá trị toàn thân có hoặc không kết hợp với xạ trị trường chiếu nhỏ.

+ Phác đồ R-CHOP 3-8 chu kỳ + xạ trị 3500-5000cGy.

+ Phác đồ R-CHOP 4-8 chu kỳ

+ Nếu không có Rituxximab thì dùng CHOP

Giai đoạn II hạch kích thước lớn và III, IV:

+ Đa hoá trị liệu các phác đồ sau: CHOP, CHOEP, ESHAP, IMVP16, EPOCH, ICE, RICE (không có sự khác biệt về thời gian sống 3 năm giữa các phác đồ này).

+ R-CHOP: cải thiện thời gian sống không bệnh cho u lymphô ác tính không Hodgkin tế bào B.

+ Ghép tế bào gốc tự thân hoặc dị gen cho các bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ tái phát cao đang được đánh giá.

Điều trị u lymphô không Hodgkin độ ác tính cao tái phát

Hoá trị liều cao kết hợp với ghép tế bào gốc là sự lựa chọn tốt nhất cho u lymphô độ ác tính cao tái phát. Những bệnh nhân tái phát sau 1 năm và đáp ứng với phác đồ điều kiện tủy sẽ có tiên lượng sống tốt hơn với tỷ lệ sống 5 năm tới 46%.

Điều trị bằng các phác đồ kinh điển rất khó có thể chữa khỏi khi bệnh tái phát.

Những bệnh nhân chưa sử dụng kháng thể đơn dòng trước đó thì kết hợp hoá chất và kháng thể kháng CD20 cho u lymphô tế bào B.

Chăm sóc triệu chứng cho các trường hợp thể trạng yếu không còn khả năng hoá trị.

Một số phác đồ hoá trị liệu:

Phác đồ: CVP

Cyclophosphamid 400mg/m2 diện tích da cơ thể, uống hoặc truyền tĩnh mạch, ngày 1-5.

Vicristin l,4mg/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 1.

Prednisolon 100mg uống từ ngày 1-5 sau khi ăn no.

Chu kỳ 3 tuần.

Phác đồ: CHOP

Cyclophosphamid 750mg/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 1.

Doxorubicin 50mg/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 1. Vicristin l,4mg/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 1.

Prednisolon 100mg uống từ ngày 1-5 sau khi ăn no.

Chu kỳ 3 tuần.

Phác đồ: R-CHOP

Cyclophosphamid 750mg/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 1.

Doxorubicin 50mg/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 1.

Vicristin l,4mg/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 1.

Prednisolon 100mg uống từ ngày 1-5 sau khi ăn no.

Rituximab 375mg/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 1.

Chu kỳ 3 tuần.

Phác đồ: CHOEP

Cydophosphamid 750mg/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 1. 

Doxorubicin 50mg/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch ngày 1

Vicristin Ị4mg/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch ngày 1

Etoposid 100/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 1-3.

Prednisolon 100mg uống từ ngày 1-5 sau khi ăn no.

Chu kỳ 3 tuần.

Phác đồ: ESHAP

Etoposid 50/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 1-4.

Methylprenisolon 500/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 1-4.

Cytarabin 2000m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 5.

Cisplatin 25/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 1-4.

Chu kỳ 3 tuần.

Phác dồ: EPOCH

Etoposid 100/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch liên tục, ngày 1-4.

Vicristin 0,4mg/m2diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch liên tục, ngày 1-4.

Doxorubicin 10mg/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch liên tục, ngày 1-4.

Prednisolon 60mg uống từ ngày 1-6 sau khi ăn no.

Chu kỳ 3 tuần.

Phác đồ: IMVP16

Ifosfamid 1.000/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 1.

Methotrexat 30/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 3,10.

Etoposid 100/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch, ngày 1-3.

Phác đồ: FC

Fludarabin 20mg/m2 diện tích da cơ thể, truyền tĩnh mạch trong 30 phút, ngày 1-3.

Cyclophosphamid 1000mg/m2 diện tích da cơ thể, uống hoặc truyền tĩnh mạch, ngày 1-3.

Phác đồ R-ICE

Rituximab 375mg/m2, truyền tĩnh mạch, ngày 1.

Ifosfamid 5.000mg/m2, truyền tĩnh mạch liên tục 24, ngày 2 cùng vối Mesna.

Etoposid 100mg/m2, tĩnh mạch, ngày 3-5.

Carboplatin 5AUC (tốỉ đa 800mg) truyền tĩnh mạch, ngày 4.

TIÊN LƯỢNG

Tiên lượng có thể chia thành hai nhóm: nhóm ác tính thấp tỷ lệ sống trung bình giai đoạn sớm khoảng 10 năm và ác tính cao tỷ lệ sống thêm thấp hơn trung bình 5 năm khoảng 50-60%.

 1.  

Chỉ số tiên lượng quốc tế độ ác tính thấp

Theo chỉ số tiên lượng quốc tế.

Tuổi 60.

LDH/máu: bình thường; tăng.

Giai đoạn: I, II, III, IV.

Hemoglobin: ≥ 120g/l; < 120g/l.

Số vùng hạch tổn thương: ≤ 4; > 4.

Nếu có 0-1 yếu tố, sống 10 năm 85%.

Nếu < 3 yếu tố, sống 10 năm 40%.

Chỉ số tiên lượng quốc tế độ ác tính cao

1.         Tuổi 60.

2.         LDH: bình thường; tăng.

3.         Chỉ số toàn trạng (theo ECOG): 0,1; 2-4.

4.         Giai đoạn: I, H; III, IV.

5.         Hemoglobin < 120; < 120.

6.         Tổn thương ngoài hạch: 0,1 vùng và 2-4 vùng.

2 yếu tố nguy cơ cơ hội sống 5 năm không bệnh và toàn bộ dưới 50%.

PHÒNG BỆNH VÀ THEO DÕI SAU ĐIỀU TRỊ

Sau khi điều trị thì việc theo dõi là hết sức quan trọng phòng và phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh tái phát.

Khám lại định kỳ 2 tháng một lần trong hai năm đầu. 6 tháng một lần trong năm thứ 3, 4. Một năm một lần sau 5 năm.

Khám lâm sàng lại và làm các xét nghiệm: siêu âm ổ bụng, chụp phổi, công thức máu, LDH, B2M.

Tác giả bài viết: Dược Sĩ Đỗ Thế Nghĩa, Đại Học Dược Hà Nội, CEO: Mua Thuốc 24h

Tài liệu tham khảo

 1.  

Nguyễn Bá Đức (2000), “U lymphô ác tính không Hodgkin”, Hoá chất điều trị bệnh ung thư, Nhà xuất bản Y học, tr. 175-190.

Nguyễn Bá Đức (2001), “Bệnh u lymphô ác tính không Hodgkin”, Hướng dẫn thực hành điều trị bệnh ung thư, Nhà xuất bản Y học, tr.262-267.

Nguyễn Bá Đức (1995), “Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị u lymphô ác tính không Hodgkin tại Bệnh viện K Hà Nội từ 1982 đến 1993″, Luận án Phó tiến sỹ khoa học y dược, Trường Đại học Y Hà Nội.

Nguyễn Chấn Hùng và cs, Ung bướu học nội khoa (2004), “Lymphôm”, Nhà xuất bản Y học

Nguyễn Chấn Hùng và cs (1986), “Các lymphôm”, Ung thư học lâm sàng tập 2, tr 326- 346, Trường Đại học Y Dược TP.HCM

Nguyễn Chấn Hùng và cs (1995), “Lymphôm không Hodgkin”, Cẩm nang ung bướu học lâm sàng, tập 2, bản dịch của UICC – Mannual of Clinical Oncology, 6th edition, 1994, tr 679 – 704, Nhà xuất bản Y học

Marie E. Wood, George K. Philips. (2003) “Hematology and Oncology Secrets”, 3th Edition pp 109-151.

Roland T. Skeel, neil A. Lachant. (1999). “Handbook of Cancer Chemotherapy. Fourth Edition”.

Shipp M.A., Mauch P.M., Harris N.L. (2005), “Non- Hodgkin’s Lymphomas”, Cancer. Principles and Practise of Oncology, 7th Edition, Lippincott- Raven, p. 2156-2221.

Steven T. Rosen, Arturo Molina, Jane N. Winter et al (2004) “Non-Hodgkin’s lymphoma” Cancer management

Tham khảo thêmTham khảo thêm

Tiết lộ phương pháp trị mụn nội tiết các nàng “PHẢI” biết

3 Điều về niềng răng tháo lắp bạn cần biết

Published by:

Tiết lộ phương pháp trị mụn nội tiết các nàng “PHẢI” biết

Mụn chính là nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ, mụn có rất nhiều loại: mụn đầu đen, mụn do viêm, mụn ẩn,..

Thế nhưng điều trị những nốt mụn trên kia chỉ là thường tình, mụn đáng lo ngại nhất mình sẽ chia sẻ ngay sau đây chính là mụn do nội tiết, thế mụn nội tiết là gì? nguyên nhân do đâu?

Mụn nội tiết xuất hiện ở phụ nữ có độ tuổi từ 20 – 30, là mụn thường xảy ra nhiều nhất ở giai đoạn dậy thì, do sự thay đổi của nội tiết trong thời kỳ kinh nguyệt, mang thai, mãn kinh. Mụn nội tiết có thể phát triển từ đầu trắng, đầu đen, mụn mủ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến làn da, khiến bạn mất tự tin hơn rất nhiều.

Xem ngay:

Làm thế nào để điều trị mụn nội tiết?

Để điều trị mụn liên quan đến nội tiết rất khó, sở dĩ mình nói vậy vì phải điều trị  cả bên ngoài lẫn bên trong cụ thể:

Điều trị mụn nội tiết bên ngoài

Vốn dĩ da bị mụn đã vô cùng khó chăm sóc, vậy nên bạn nên lưu ý các bước chăm sóc

Luôn giữ vệ sinh da thật sạch sẽ, tốt nhất nên vệ sinh 2 lần/ ngày

Hạn chế tối đa trang điểm, nếu trang điểm bạn nên tẩy trang thật kỹ đảm bảo lỗ chân lông được thông thoáng, tránh nổi lại mụn.

Sử dụng kem dưỡng ẩm cho da nhạy cảm, cụ thể những loại retinol, BHA, AHA, vitamin C để đẩy đẩy mụn ra ngoài.

Điều trị mụn từ bên trong

Ngủ đủ giấc, ít nhất là 7 tiếng/ngày, (thức khuya chính là nguyên nhân dẫn đến nổi mụn, mụn dễ phát triển, và nhanh lão hóa da hơn đấy.

Bổ sung thêm thực phẩm giàu kẽm, vitamin B, vitamin E… đây là sản phẩm dưỡng da khỏe đẹp, ngoài ra bạn cũng nên ăn nhiều rau xanh, ăn nhiều hoa quả…

Sử dụng các loại trà thanh nhiệt, mát gan, giải độc như trà xanh, chè vằng, trà atiso…để giúp giải nhiệt từ bên trong cơ thể, ngăn ngừa phát mụn từ bên trong.

Bên cạnh đó bạn nên thực hiện lối sống khoa học, thay đổi chế độ dinh dưỡng tích cực hơn, ăn nhiều rau củ quả như mình kể ở trên, mặt khác ăn ít đồ chiên, xào, cay, nóng.

Mụn nội tiết thường rất dễ ngứa, chính vì thế nêu những chị em nào mắc phải thường sẽ có thói quen chạm/sờ tay lên mặt. Điều này sẽ khiến cho tình trạng mụn nội tiết của bạn bị nặng hơn, tốt nhất bạn nên bỏ thói quen ấy ngay đi nhé.

Thường xuyên thay vỏ chăn ga gối đệm, vệ sinh đầu tóc sạch sẽ.

Cung cấp đủ nước cho cơ thể, vì nước có khả năng thanh lọc, thải độc rất tốt, bạn không cẩn làm gì quá cầu kỳ chỉ cần cung cấp đủ nước đã có thể giúp cơ thể  chống chọi được rất nhiều bệnh và ngừa mụn, giúp da xinh đẹp hơn rất nhiều đấy.

Hy vọng qua bài chia sẻ trên đây sẽ giúp chị em hiểu rõ hơn về mụn do nội tiết, cũng như những phương pháp trị mụn nội tiết hiệu quả, bạn hãy chia sẻ bài viết cho bạn bè và người thân thực hiện nếu thấy hữu ích nhé. Để tìm hiểu thêm về các kiến thức làm đẹp vui lòng truy cập https://deptuoi30.com để biết thêm thông tin chi tiết.

Chúc các nàng luôn xinh đẹp và thành công!

Published by:

Bạn đã biết: 8 Tác dụng của cây lô hội với da mặt

Làm đẹp Sức khỏe Tin tức Uncategorized

Từ xa xưa, lô hội hay còn gọi là nha đam được nhiều người biết đến với tác dụng làm đẹp tự nhiên vô cùng tốt. Không chỉ mang lại hiệu quả tốt cho da mà nó còn khá an toàn và không làm cho làn da bị kích ứng. Vậy, bạn đã biết hết các tác dụng mà nó mang lại chưa. Bài viết dưới đây, Nha khoa Quốc tế 108 sẽ chỉ ra 8 tác dụng của cây lô hội với da mặt.

Mục lục


Tạm biệt để làn da khô ngứa 

Sử dụng lô hội trên các khu vực khô và ngứa giúp giữ ẩm, làm dịu hoặc loại bỏ ngứa. Đây là một trong những tác dụng của cây lô hội với da mặt được nhiều chị em sử dụng nhất. 

Điều trị các vết sẹo mới và vết thâm do mụn để lại 

Đặc tính của nha đam là nhanh chóng tái tạo tế bào da. Vì vậy nếu bạn bị sẹo, đừng ngại chà xát  nha đam lên vết sẹo để vết sẹo nhanh chóng hồi phục và mờ hết các vết thâm.

Tác dụng của cây lô hội với da mặt 

Tác dụng của cây lô hội với da mặt 

Tác dụng của lô hội trong điều trị mụn trứng cá

Theo một số nghiên cứu, người ta đã chứng minh rằng nhờ đặc tính kháng khuẩn, Aloe Vera có thể giúp bạn điều trị mụn trứng cá bằng cách nhanh chóng hấp thụ các đốm đen, làm mờ sẹo, giữ ẩm cho da và dầu mỡ.

Tác dụng của cây lô hội với da mặt trong việc trị mụn trứng cá 

Tác dụng của cây lô hội với da mặt trong việc trị mụn trứng cá 

Cách thực hiện như sau: 

 • Mỗi ngày, sử dụng 200g lá lô hội tươi được rửa sạch, cắt hai bên, dùng dao inox cắt nhiều lá vuông bằng cờ nhỏ và cắt nó. 

 • Thêm 50g đường nâu, 2 muỗng mật ong, đá nghiền. .. để ăn 

 • Bạn cũng có thể sử dụng 500ml nước ép lô hội, 200 ml mật ong để trộn, để sử dụng dần trong tủ lạnh. Dùng hỗn hợp này để uống trước mỗi bữa ăn, ngày uống 3 lần. 

Một cách khác để trị mụn từ lô hội nữa đó là kết hợp với nước vo gạo. Kết hợp nước vo gạo đã lắng với phần nhớt bên ngoài của cây nha đam, nước gạo và nhớt nha đam theo tỷ lệ 1:1. Mang chúng hoà lại với nhau, và thoa đều lên mặt để qua đê. Sáng mai dậy thì rửa sạch lại mặt bằng nước ấm nhé.

Giữ ẩm cho da

Giữ ẩm cho da là công việc mà các chị em phụ nữ phải làm trong tất cả các mùa. Sử dụng nha đam để giữ ẩm da mặt mang lại hiệu quả vô cùng tốt. Bạn có thể kết hợp các thành phần sau đây để làm mặt nạ mát xa giữ ẩm: 

 • Lô hội, đường nâu và nước cốt nhanh theo tỷ lệ 5:2:1. 

 • Lô hội, muối, dầu ăn em bé, mật ong theo tỷ lệ 1:2:1:2. 

Các hỗn hợp trên mang trộn đều, mát xa mặt chắc chắn sẽ mang lại cho bạn hiệu quả trên mong đợi. 

Giảm sắc tố sạm đen cho là da 

Nếu bạn có tàn nhang hoặc sắc tố trên da, hãy kiên trì thoa lô hội lên mặt để giúp giảm sắc tố và các đốm đen và làm sáng tông màu da.

Lô hội có khả năng làm giảm các sắc tố da đen, sạm màu 

Lô hội có khả năng làm giảm các sắc tố da đen, sạm màu 

Tác dụng thu nhỏ lỗ chân lông của cây lô hội

Nha đam có đặc tính tương tự như chất làm se, vì vậy chà xát chúng trên mặt có thể làm giảm sự xuất hiện của các lỗ và thu nhỏ lỗ chân lông, làm cho làn da mịn màng hơn.

Chăm sóc da sáng hàng ngày

Chỉ cần trộn chất lỏng từ lá lô hội với một vài giọt dầu ô liu, nước hoa hồng và một vài giọt dầu hạt nho. Sau đó, chà hỗn hợp này và thoa nó hàng ngày lên mặt để làm cho làn da mịn màng và rạng rỡ hơn. Nếu hỗn hợp này vẫn còn, bạn có thể để nó trong ngăn tủ lạnh để sử dụng sau.

Sử dụng nha đam để chăm sóc da hàng ngày 

Sử dụng nha đam để chăm sóc da hàng ngày 

Kem dưỡng ẩm và chống nắng

Bạn có thể sử dụng chất lỏng của lá lô hội như một loại kem ban đêm hoặc kem chống nắng vào ban ngày bằng cách làm mịn lá lô hội trực tiếp trên mặt sau khi rửa mặt vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ.

Do đó, gel lô hội sẽ hoạt động nhanh chóng giúp cải thiện sự không hoàn hảo của da, tác dụng chống sáng và mịn màng. Nó cũng giúp chống lại các nếp nhăn liên quan đến tuổi tác và là một loại kem chống lão hóa da tự nhiên.

Như vậy, 8 tác dụng của cây lô hội đối với da mặt thật tuyệt vời phải không nào? Hy vọng, các thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ đã giúp bạn biết hết các tác dụng diệu kỳ của nha đam. Đồng thời biết thêm được các cách để chăm sóc tốt làn da của mình

Đọc thêm

Published by:

3 Điều về niềng răng tháo lắp bạn cần biết

Phương pháp niềng răng mắc cài được khá nhiều người ưa chuộng sử dụng nhưng lại không đảm bảo được tính thẩm mỹ và dễ chịu. Hiện nay, niềng răng tháo lắp ra đời và đã đáp ứng được các yêu cầu đó. Vậy, niềng răng tháo lắp sử dụng có tốt không, có mang lại hiệu quả tuyệt đối hay không? Bài viết dưới đây của Nha khoa Quốc tế 108 sẽ là 3 điều về niềng răng tháo lắp bạn cần biết.

Mục lục


Niềng răng tháo lắp là gì? 

Niềng răng tháo lắp là phương pháp chỉnh nha sử dụng khay nhựa trong suốt và thiết kế ôm sát vào với răng. Phương pháp này cho phép bệnh nhân dễ dàng tháo ra, lắp lại và di chuyển một cách rất dễ dàng. Tuy nhiên, do khay nhựa ôm sát vào răng nên thời gian đầu khi mới bắt đầu mang khay, bệnh nhân sẽ cảm thấy khó chịu và vướng víu. Có thể còn làm cản trở việc phát âm của bệnh nhân. Tuy nhiên, tình trạng này sẽ không còn nữa sau 1 đến 2 tuần sử dụng vì bạn đã làm quen với nó. 

Niềng răng tháo lắp là gì? 

Niềng răng tháo lắp là gì? 

Ưu điểm của niềng răng tháo lắp 

Niềng răng tháo lắp với các ưu điểm nổi bật: 

 • Sử dụng khay nhựa trong suốt nên người đối diện hoàn toàn không phát hiện ra bạn đang niềng răng nếu như không quan sát kỹ. Phương pháp này vô cùng phù hợp với những trường hợp có tính chất công việc yêu cầu phải giao tiếp và nói chuyện, gặp gỡ với đối tác nhiều. 

 • Việc vệ sinh ăn uống cũng như chăm sóc răng miệng vô cùng thuận lợi do bạn có thể tháo ra và lắp vào được. Điểm khác biệt đối với các phương pháp niềng răng mắc cài khác đó là bạn có thể hoàn toàn ăn các món ăn mà mình yêu thích mà không sợ nó gây vướng víu hay là dính vào niềng răng. 

Niềng răng tháo lắp được ưa chuộng sử dụng nhiều bởi các ưu điểm vượt trội mà nó mang lại 

Niềng răng tháo lắp được ưa chuộng sử dụng nhiều bởi các ưu điểm vượt trội mà nó mang lại 

 • Sử dụng linh hoạt cho tất cả các đối tượng khác nhau. Đối với các bé nhỏ thì việc sử dụng phương pháp này lại càng phù hợp và tiện lợi hơn. 

 • Không xảy ra được tình trạng bong bật do các khay trong suất cực kỳ cố định, tạo thành một khối rất vững chắc. 

 • Khi sử dụng phương pháp này, bệnh nhân có thể hoàn toàn yên tâm khi mà các sự cố về dây cài hoàn toàn không xảy ra. Có thể nói, niềng răng tháo lắp hoàn toàn phù hợp với những bệnh nhân thường xuyên phải đi xa, đi công tác …

 • Mang lại hiệu quả cao, thoải mái và có thể dễ dàng tháo ra được và tùy chỉnh. 

Đọc thêm:

Các loại niềng răng tháo lắp

Niềng răng tháo lắp hiện nay có 2 loại  đó là niềng răng Invisalign và niềng răng không mắc cài 3D Clear. Để hiểu rõ hơn về 2 phương pháp này, chúng ta cùng theo dõi các thông tin dưới đây nhé. 

Niềng răng tháo lắp Invisalign

Invisalign là phương pháp chỉnh nha với việc sử dụng phần mềm chỉnh nha 3D Lincheck vô cùng hiện đại. Sử dụng phần mềm này để mô phỏng cũng như lập ra kế hoạch điều trị một cách chính xác và phù hợp nhất. Sau đó thì tiến hành sản xuất các khay nhựa trong suốt vừa vặn và khớp với hàm răng của từng bệnh nhân. Đây là công nghệ của Mỹ nên độ chính xác vô cùng cao, đảm bảo mang đến cho bệnh nhân kết quả điều trị tốt nhất và chính xác nhất.

Phương pháp niềng răng Invisalign

Phương pháp niềng răng Invisalign

Niềng răng không mắc cài 3D Clear

Đây là phương pháp chỉnh nha kết hợp giữa các khay nhựa trong suốt và các và mắc cài siêu nhỏ NQT trong suốt. Đây là phương pháp không cần phải sử dụng đến dây kim loại hay là nẹp niềng răng như các phương pháp mắc cài truyền thống khác. Trong suốt thời gian điều trị thẩm mỹ răng, bạn hoàn toàn tự tin và thoải mái, từ từ cảm nhận hàm răng ngày càng trở nên đẹp và đều đặn hơn. 

Đối với phương pháp này thì cứ 10 ngày bạn sẽ phải tiến hành thay khay mỗi lần để cho răng di chuyển thật chính xác và đến đúng với vị trí chính xác như mong muốn. 

Niềng răng không mắc cài 3D Clear 

Như vậy, niềng răng tháo lắp mang đến những ưu điểm vô cùng nổi bật và được sử dụng khá linh hoạt. Hy vọng, với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, bạn đọc đã có thể hiểu hết được những thông tin cũng như đặc điểm của các loại niềng răng tháo lắp. Từ đó lựa chọn được cho mình phương pháp niềng răng phù  hợp và hiệu quả nhất.

Published by:

Bữa cơm gia đình ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe con người

Cuộc sống ngày càng trở nên hiện đại và văn minh, con người cần trân trọng và yêu hơn bữa cơm gia đình. Sau những giờ lao động vất vả, còn gì hạnh phúc hơn việc được quây quần bên người thân và ăn bữa cơm gia đình ấm cúng. Bữa cơm gia đình ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể và sức khỏe tinh thần của con người.  Vì vậy, nó cần được chăm chút và vun vén.

Bữa cơm gia đình bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cho con người

Các bạn biết đây, đi ăn hàng, ăn quán có thể tiết kiệm thời gian và công sức của con người. Nhưng nó không thể nào so sánh được với bữa cơm gia đình với những món ăn chất lượng, lại hợp vệ sinh. Đồ ăn ở các nhà hàng không thể nào đảm bảo được về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm như bữa cơm gia đình.

Đối với bữa cơm, bạn có thể chủ động trong việc nấu bất cứ món ăn nào theo cách mà mình thích. Tuy sẽ hơi tốn thời gian nhưng đó chính là thành quả sau cả giờ đồng hồ cố gắng. Các món ăn như thịt bò, rau củ, cá, hải sản… sẽ bổ sung đầy đủ những dưỡng chất, vitamin, chất xơ cho cơ thể.

Không chỉ bổ sung chất dinh dưỡng mà bữa cơm gia đình còn là một món ăn tinh thần, giúp con người có thể thư giãn thoải mái trong một không gian ấm cúng. Đó chính là động lực để họ có thể phấn đấu làm việc, học tập mỗi ngày.

Để làm bữa cơm gia đình ngon, cần chú ý điều gì?

Một bữa cơm gia đình ngon sẽ mang lại nhiều lợi ích to lớn cho con người chẳng những về thể chất mà còn về tinh thần nữa. Vì vậy, bạn cần chú ý một số điều sau để bữa ăn trở nên ngon miệng hơn:

– Mâm cơm ngon cần có đầy đủ các chất dinh dưỡng đến từ các món ăn khác nhau, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nếu có người già, hãy nấu thêm món ăn cho người già.

– Mâm cơm ngon còn có sự góp mặt của đầy đủ các thành viên trong gia đình với những tâm trạng thoải mái, sảng khoái khi được dùng cơm.

– Mâm cơm nên được trình bày một cách đẹp mắt, món ăn được trang trí đẹp mắt.

– Bữa cơm nên được bày đúng giờ, đúng thời điểm không quá sớm cũng không quá trễ.

– Bên cạnh đó, bàn ghế ăn cũng là một điều vô cùng quan trọng. Để có một bữa cơm gia đình thoải mái thì bạn có thể chọn những mẫu bàn ăn thông minh Nội Thất Nhập Khẩu IRIS. Đây là cửa hàng cung cấp các đồ nội thất chất lượng cao với giá thành hợp lí.

Tags: ban an nhap khau

Xem thêm

>> Làm thế nào để chăm sóc sức khỏe tốt hơn

>> Xây dựng và cải thiện sức khỏe tinh thần

 

Published by:

Các bài thuốc dân gian trị yếu sinh lý hiệu quả ở các đấng mày râu

Sức khỏe

Nếu áp dụng các bài thuốc trị yếu sinh lý kịp thời sẽ là cứu cánh cho rất nhiều cánh mày râu. Thay vì sử dụng thuốc Tây, điều trị bằng các bài thuốc dân gian đơn giản cũng sẽ là cách hiệu quả giúp bạn lấy lại phong độ trong quan hệ.

Tìm hiểu chung về bệnh yếu sinh lý

Bệnh yeu sinh ly là tình trạng người đàn ông bị mất kiểm soát sự cương cứng cậu nhỏ trong quan hệ tình dục. Điều này gây ảnh hưởng đến cuộc yêu của hai vợ chồng. Tỷ lệ nam giới mắc bệnh yếu sinh lý trên 35 tuổi chiếm tới 40%.

Hiện tượng yếu sinh lý nếu để kéo dài sẽ làm cho cuộc sống tình dụng rơi vào bế tắc, nam giới rơi vào tình trạng tự ti, trầm cảm về khả năng làm tình của mình.

Cách điều trị bệnh yếu sinh lý

Hiện nay, có rất nhiều bài thuốc dân gian dùng để trị bệnh yếu sinh lý ở nam giới rất hiệu quả. Các bạn có thể tham khảo một số cách sau.

* Sử dụng quả trứng gà

Không chỉ là một món ăn bổ dưỡng hàng ngày, trứng gà còn là một vị thuốc quý giúp các đấng mày râu lấy lại phong độ trong phòng the. 

Bạn hãy lấy 2 lòng đỏ trứng gà rồi đem trộn đều lên, sau đó cho thêm 2 thìa cafe mật ong nguyên chất vào đánh đều lần nữa và uống vào các buổi sáng.

Hoặc nếu không, bạn có thể lấy 200 gam giá đỗ cùng 3 lòng đỏ trứng gà đem chần tái với nước nóng rồi ăn. Kiên trì ăn trong vòng 2 đến 3 tuần, bạn sẽ thấy khả năng làm tình của mình được cải thiện lên rất nhiều.

* Sử dụng quả vải

Quả vải có chứa hàm lượng kẽm cùng một số khoáng chất polypenol lớn, tăng cảm giác hưng phấn và duy trì được thời gian yêu lâu hơn cho phái mạnh.

Bạn có thể ngâm rượu vải rồi uống 1 lần 1 ngày vào buổi tối để cải thiện khả năng phòng the của mình. Hoặc bạn có thể nấu vải với cánh gà, mướp đắng và gừng. Bằng cách ướp gia vị cánh gà, rồi cho mướp đắng, vải, gừng đập dập vào một nồi nước đun sôi. Đun cho tới khi cánh gà mềm và ngấm gia vị thì tắt bếp và đem ra dùng.

* Sử dụng củ tỏi

Ăn tỏi hằng ngày rất tốt cho sức khỏe của con người, đặc biệt là nam giới. Tỏi giúp tăng cường chất dinh dưỡng và máu đến bộ phận dương vật, giúp hỗ trợ khả năng tình dục.

Bạn có thể ăn 3 đến 4 tép tỏi sống vào buổi tối để tăng cường hoocmone sinh dục testosterone. Hoặc sử dụng tỏi ngâm dấm mỗi ngày để cải thiện chức năng cương dương.

* Sử dụng lá hẹ

Theo đông y, lá hẹ có tính ấm, vị hơi cay và chua có tác dụng rất tốt cho thận, giúp tráng dương và ôn trung hành khí cho cánh mày râu. Bạn có thể sử dụng nửa cân lá hẹ tươi đem đi rửa sạch rồi giã nhuyễn để lấy nước cốt và uống. Kiên trì uống nước lá hẹ một ngày 2 lần để sớm thấy hiệu quả.

Hoặc nếu không chịu được mùi lá hẹ sống, bạn có thể nấu cháo lẹ hẹ. Đun cháo cho thật nhừ rồi thêm khoảng 20 gam lá hẹ đã thái nhỏ vào để ăn trong các bữa phụ.

* Sử dụng gừng tươi

Củ gừng tươi có chứa nhiều chất như zingiberene và gingerol. Đây là những chất có công dụng tuyệt vời trong việc điều trị và kích thích ham muốn tình dục ở nam giới.

Bạn có thể ngâm gừng với mật ong bằng cách giã nát gừng để lấy nước cốt. Sau đó đêm ngâm với mật ong rừng và uống khoảng 3 lần trong một ngày.

Đơn giản hơn, bạn có thể đập dập củ gừng rồi lấy từng lát nhỏ ngậm trong miệng trước khi vào trận khoảng 10 phút. Gừng sẽ giúp kích thích ham muốn tình dục của các chàng lên cao hơn bình thường.

Xem thêm:

>>> Mách bạn cách ổn định đường huyết ngay tại nhà

>>> Ngạc Nhiên Với Công dụng của cây chè dây Chữa Bệnh Dạ Dày

Published by:

Máy tập chạy bộ trên thị trường hiện nay có giá bao nhiêu tiền?

Hiện nay, trên thị trường có vô vàn loại máy chạy bộ mang thương hiệu, chất lượng cũng như giá cả khác nhau khiến người tiêu dùng hoang mang không biết nên chọn loại nào. Và bạn cũng nằm trong trường hợp muốn biết giá máy chạy bộ ở mức nào thì phù hợp với mong muốn của mình thì hãy tham khảo ngay bài viết này.

Một số điểm cần lưu ý khi mua máy chạy bộ

Bạn cần phải xem xét và nghiên cứu sản phẩm một cách kỹ lưỡng trước khi bỏ tiền ra mua. Và máy chạy bộ gia đình cũng vậy, bạn cần phải quan tâm đến các yếu tố cụ thể như nhu cầu tập luyện của bản thân là gì, tài chính mà bạn có thể đầu tư là bao nhiêu, không gian nhà ở gia đình bạn có rộng để đặt máy chạy bộ gia đình không?

Trả lời được hết những câu hỏi này, thì bạn mới có thể chọn được cho mình một chiếc máy tập chạy bộ tốt và phù hợp.

Đối với nhu cầu và mong muốn tập luyện của bạn và các thành viên trong gia đình, bạn nên chọn mua loại máy chạy bộ thiên về chạy bộ, đo huyết áp, đo nhịp tim để tập luyện.

Không nên mua loại máy chạy bộ đa chức năng khác. Còn nếu bạn muốn tập luyện nâng cao các bộ phận khác như lung hay phần bụng thì nên mua loại máy chạy bộ tích hợp bộ phận rung để đánh tan mỡ bụng. Tuy nhiên, chi phí để mua máy chạy bộ này sẽ cao hơn so với loại máy chạy bộ có chức năng cơ bản.

Yếu tố thứ hai đó chính là tài chính mà bạn và gia đình có thể bỏ ra bao nhiêu. Việc làm này sẽ giúp bạn và cả cửa hàng bán máy chạy bộ tiết kiệm được thời gian giới thiệu cũng như tư vấn cho bạn. Họ sẽ đi vào trọng tâm giới thiệu dòng máy phù hợp với số chi phí bạn có.

Tiếp theo là yếu tố không gian nhà ở. Bởi trên thị trường có nhiều loại máy chạy bộ với kích thước to nhỏ khác nhau, bạn phải xác định được không gian đặt máy chạy bộ trong gia đình mình trước khi mua máy chạy bộ.

Cuối cùng là yếu tố khuyến mãi và chính sách bảo hành.  Bạn hãy chọn lọc và chọn ra một cửa hàng uy tín để mua máy chạy bộ, ở những địa chỉ này sẽ có các chương trình khuyến mãi cũng như bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng.

Máy chạy bộ điện có giá dưới 10 triệu đồng

Với những dòng máy chạy bộ điện có giá dưới 10 triệu thì kích thước khá nhỏ, đơn chức năng và chỉ tập luyện được 1 người 1 lần. Nếu gia đình bạn ít người thì có thể chọn loại máy chạy bộ này. Còn nếu gia đình bạn đông người hoặc bạn mua máy để sử dụng trong phòng tập gym thì không nên chọn máy chạy bộ có giá dưới 10 triệu đồng. Dòng máy này không thể chịu được trọng lực cũng như cường độ tập luyện cao.

Xem thêm:

>>> Giá trị dinh dưỡng của gạo lứt – Những tác dụng của gạo lứt đối với sức khỏe

Máy chạy bộ có giá dao động từ 10 đến 20 triệu đồng

Máy chạy bộ có giá dao động từ 10 đến 20 triệu đồng có thể sử dụng cho gia đình có khoảng 3 đến 5 thành viên. Máy chạy bộ trong khúc giá này thường có băng tải rộng và trọng tải khá lớn khoảng 150 kg, chịu được cường độ tập luyện cao. Đây là dòng máy được nhiều gia đình yêu thích và lựa chọn nhiều trên thị trường hiện nay.

Máy chạy bộ có giá từ 20 triệu đồng trở lên

Dòng máy trong phân khsuc này thường được sử dụng trong các trung tâm tập luyện thể dục thể thao. Dòng máy này không phù hợp với khách hàng muốn sử dụng trong gia đình bởi không sử dụng được hết chức năng vốn có của máy, gây lãng phí tiền.

Máy chạy bộ có giá 20 triệu trở lên có khung thép lớn, chịu được trọng tải lớn và công suất cao. Có nhiều tính năng ưu việt và có thể kết nối được với điện thoại để vừa tập luyện vừa giải trí nghe nhạc.

Bạn cần tìm hiểu về những lọai máy chạy bộ vui lòng tham khảo thêm tại website https://rubyfitness.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại địa chỉ Tầng 3 Khu liên hợp thể thao Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội, điện thoại 0823 988 333 để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

>>> Bột ngũ cốc – thực đơn dành cho người ăn kiêng hoàn hảo nhất

Published by:

Top 5 điều bạn nên biết về sán dây lợn

Sức khỏe

Đến nay hầu hết trên khắp cả nước đều có người nhiễm sán dây, ấu trùng sán lợn. Đây là căn bệnh có nguyên nhân là tập quán ăn uống, ăn các loại thịt chưa chín, rau chưa sạch.

Để hiểu rõ hơn về loại bệnh này hãy cùng tìm hiểu qua bài viết của suckhoehomnay.net nhé

1. Bệnh sán dây có thực sự nguy hiểm? 

Top 5 điều bạn nên biết về sán dây lợn

Nhiễm sán dây là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất trên thế giới nó được lây truyền từ động vật qua người. Bệnh có hai loại là sán dây lợn trưởng thành và nhiễm ấu trùng sán lợn.

Khi nhiễm ấu trùng sán thì tùy từng vị trí mà nang sán kí sinh sẽ gây ra các biểu hiện khác nhau. Ví dụ” khi nang sán ký sinh ở mắt gây giảm thị lực hoặc mù. khi nang sán kí sinh ở dưới da sẽ tạo thành các nốt hồng di động, hay trong não sẽ gây ra bệnh động kinh.”

Khi nhiễm sán trưởng thành trong ruột, sán sẽ hút các chất dinh dưỡng trong người gây ra tình trạng suy dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa.

2. Có nên sử dụng các thực phẩm bị nhiễm sán?

 

Đối với các thực phẩm bị nhiễm sán tuyệt đối không được sử dụng. Dù đun chín kỹ thực phẩm, sán sẽ bị tiêu diệt nhưng sán vẫn tiết ra độc tố vào thực phẩm, gây ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, cơ thể người.

Đối với các thực phẩm bị nhiễm sán cũng nên đun chín trước khi loại bỏ để tiêu diệt ấu trùng sán. Mục đích làm vậy là để tránh việc gây ô nhiễm môi trường, tránh tình trạng lây chéo sang động vật khác.

3. Làm xét nghiệm máu có thực sự cần thiết?

Việc xét nghiệm máu không cho kết quả chắc chắn mắc sán hay không mà chỉ mang tính chất hỗ trợ cho các xét nghiệm khác. Kết quả của việc xét nghiệm máu chỉ cho biết người đó ” đã từng nhiễm sán hoặc đang bị nhiễm” nhưng nhiều trường hợp bệnh nhân đang nhiễm lại cho kết quả thử máu  không nhiễm sán.

4. Biện pháp phòng ngừa nhiễm sán dây lợn

Các bác sĩ cho rằng biện pháp phòng ngừa nhiễm sán quan trọng nhất là ăn chín uống sôi, rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn sạch sẽ trước và sau khi ăn.

Hãy sử dụng các thực phẩm có rõ nguồn gốc, được cung cấp bởi các đơn vị có giấy phép thanh lap cty rõ ràng, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

 Bên cạnh đó các bác sĩ cũng khuyến cáo rằng:

– Tẩy giun sán ít nhất 6 tháng 1 lần đối với trẻ em từ 02 tuổi trở lên;

– Không dùng phân tươi của người hay gia súc để bón rau.

– Không nuôi lợn thả rông;

– Cần vệ sinh môi trường sống sạch sẽ.

5. Điều trị bệnh sán lợn như thế nào?

Sán lợn là căn bệnh có thể điều trị được bằng thuốc. Với những người có kết quả dương tính với sán lợn thì nên mua thuốc tẩy sản, loại thuốc này có sẵn ở Việt Nam và sau khoảng 3 -4 tháng có thể làm xét nghiệm lại để kiểm tra tình trạng sán trong cơ thể.

Cảm ơn bạn đã quan tâm ! 

Nguồn : https://luatketnoi.vn/

Chuyên mục: sức khỏe 

Published by:

Mách bạn cách ổn định đường huyết ngay tại nhà

Đường máu tăng cao khiến bệnh tiểu đường trầm trọng hơn, các biến chứng có thể xảy ra nhanh chóng hơn khiến bệnh nhân thường lo lắng, mệt mỏi. Tại bài viết này sẽ mách bạn cách ổn định đường huyết ngay tại nhà một cách đơn giản nhất, bất cứ bệnh nhân tiểu đường nào cũng có thể áp dụng được.

1. Không bỏ bữa

Không bỏ bữa

Một chế độ ăn lành mạnh là ăn 1 ngày 3 bữa sáng trưa tối. Không ít người vì lười biếng, ngủ dậy muộn mà bỏ qua bữa ăn sáng, khiến bụng đói cồn cào.

Theo nghiên cứu, việc bỏ bữa sáng thường xuyên sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2, cũng là nguyên nhân khiến khó kiểm soát đường máu khi đang điều trị.

Thông thường các bác sĩ sẽ cho thuốc uống hoặc tiêm insulin để hạ đường máu, nếu bỏ bữa sẽ khiến đường máu hạ quá mức gây biến chứng hôn mê hạ đường huyết bất cứ lúc nào.

Chính vì vậy cần đảm bảo lượng thức ăn của 3 bữa sáng, trưa và tối bằng nhau. Ngoài ra nên bổ sung bữa phụ.

>> Xem thêm: bài thuốc chữa hen phế quản

2. Ăn rau xanh và đỏ

Bổ sung rau xanh

Các thực phẩm có màu xanh và đỏ như cải xanh, súp lơ xanh, rau bina, cần tây hay các loại màu đỏ như dâu tây, ớt chuông, quả mọng đều rất tốt với bệnh nhân tiểu đường. Khi bổ sung chúng vào thực đơn hàng ngày chính là cách ổn định đường máu hiệu quả và đơn giản nhất.

Tốt nhất là sử dụng các loại rau màu xanh vào bữa chính bằng cách hấp hoặc luộc, còn các loại quả như dâu tây, quả mọng kết hợp sữa chua ăn vào bữa phụ. Ớt chuông có thể bổ ăn sống hoặc làm thành salad để kiểm soát đường máu tốt hơn.

3. Dùng bưởi, việt quất thường xuyên

Bệnh nhân tiểu đường cần hạn chế sử dụng hoa quả ngọt, nhưng các loại quả như bưởi, việt quất lại cực kỳ tốt đối với bệnh nhân tiểu đường.

Việc bổ sung chúng vào thực đơn mỗi ngày sẽ giúp tăng cường sức khỏe, ổn định đường máu hiệu quả. Tốt nhất là sử dụng bưởi và việt quất vào các bữa phụ.

4. Rèn luyện thể dục thể thao

Tập thể dục

Tập luyện thể dục thể thao vừa sức chính là cách giúp giảm sự đề kháng insulin của cơ thể, giúp cơ thể sử dụng đường tốt hơn cho các hoạt động hàng ngày.

Tập luyện còn giúp kiểm soát cân nặng, tiêu hao năng lượng dư thừa và để sức khỏe dẻo dai. Đây chính là cách ổn định đường huyết được các chuyên gia khuyên mọi bệnh nhân tuân thủ.

5. Không ngồi quá lâu

Việc ngồi lâu không chỉ khiến mỡ thừa tích trữ ở bụng mà còn khiến khí huyết trong cơ thể đình trệ. Các chuyên gia khuyên bệnh nhân tiểu đường không nên ngồi quá lâu, tốt nhất là sau khoảng 1 giờ ngồi làm việc thì nên đứng dậy đi bộ khoảng 5-10 phút để hệ xương khớp được hoạt động, giúp các cơ quan làm việc tốt hơn.

6. Cách ổn định đường huyết từ thảo dược thiên nhiên

Đất nước Việt Nam có vô vàn loại thuốc quý, các loại thảo dược có khả năng làm giảm đường máu rất hiệu quả. Thay vì uống nước lọc, bệnh nhân tiểu đường nên sử dụng các loại thảo dược này để pha trà uống.

Một số loại thảo dược tốt cho bệnh nhân bao gồm trà mướp đắng, trà lá sen, trà giảo cổ lam, trà dây thìa canh. Cách ổn đường đường huyết này rất dễ thực hiện, lại giúp bệnh nhân được thưởng thức trà ngon.

7. Uống sữa không đường

Nhiều bệnh nhân đái tháo đường sợ không dám uống sữa mà không biết rằng sữa không đường rất tốt cho bệnh nhân. Đặc biệt các chuyên gia còn cho biết uống sữa sẽ làm giảm khả năng đề kháng insulin của cơ thể, giúp kiểm soát đường máu tốt hơn.

Mỗi cách ổn định đường huyết đều có những ưu điểm riêng, để ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường nên phối hợp các phương pháp với nhau để tăng tác dụng, giúp ngăn ngừa các biến chứng của bệnh cũng như nâng cao chất lượng sống của bệnh nhân.

 

>> Có thể bạn quan tâm

Bộ gối đa năng cho trẻ sơ sinh các mẹ nên sử dụng

Chia sẻ những ưu điểm sử dụng bấm huyệt trị mất ngủ

Published by:

Bộ gối đa năng cho trẻ sơ sinh các mẹ nên sử dụng

Bộ gối đa năng cho trẻ sơ sinh này, là một bộ sản phẩm không thể thiếu cho mẹ và bé. Bộ này gồm có những gì và đặc điểm của từng sản phẩm sẽ được giới thiệu chi tiết qua bài viết ngay dưới đây của chúng tôi, hãy cùng tìm hiểu nhé!

1. Bộ gối đa năng

gối đa năng trẻ em

Lựa chọn kiểu gối cho trẻ, nhất là trẻ sơ sinh ra sao cho phù hợp luôn khiến các mẹ bỉm sữa cảm thấy hoa mắt đau đầu. Chính vì vậy chúng tôi sẽ giới thiệu bộ sản phẩm gối đa năng cho trẻ sơ sinh, tích hợp đầy đủ các công dụng mà các mẹ muốn có. Bộ gối này sẽ bao gồm: gối cao su chống ngạt, gối chữ c, gối chặn, hãy cùng tìm hiểu công dụng của từng loại nhé.

Gối cao su chống ngạt

Gối cao su non cho bé sơ sinh chống ngạt, được cho vào danh sách bộ sản phẩm đa năng vì sở dĩ hiện nay bất kỳ trẻ nhỏ nào cũng sẽ ưa thích chiếc gối này.

Thiết kế các lỗ hổng chống ngạt, gối đầu hoặc nằm đều có cảm giác êm ái, mềm mại, bé sẽ cảm thấy thoải mái như người lớn được thư giãn vậy.

Hơn nữa các loại gối đầu khác đều khá bí vì tính chất nhiều vải, làm bé khó thở. Gối cao su non sẽ khiến bé dễ hô hấp hơn, không bị cản trở từ bất kỳ vật dụng nào.

Gối chữ c

Công dụng tuyệt vời giúp ngăn chặn lại tất cả các hiện tượng có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh như: chống trào ngược, không để bé bị ngã khi nằm chơi.

Giúp mẹ và bố không bị mỏi tay khi bế con cho bú, tu bình sữa. Bé cũng sẽ cảm thấy vui vẻ khi học ngồi, tập lẫy hơn.

Gối chặn

Khi bé ngủ bạn sẽ cảm thấy công dụng của chiếc gối này rất tuyệt vời đấy, trẻ nhỏ ngủ rất hay quẫy đạp khả năng bị ngã hoặc lăn ra ngoài là rất cao.

Nhưng chiếc gối chặn này lại làm rất tốt nhiệm vụ của mình, với thiết kế vừa phải có thể cản trở được bé nhưng vẫn không áp hết không khí xung quanh bé. Chất liệu sản phẩm mềm mại, thoáng mát khiến bé dễ chịu như trong vòng tay của mẹ.

>> Xem thêm: gối kê cổ giá rẻ

2. Lựa chọn sản phẩm

Chú ý chất lượng sản phẩm

Gối đa năng cho trẻ sơ sinh chữ c, gối chặn, gối cao su non cho bé sơ sinh chống ngạt. Sản phẩm này bạn có thể mua thành một bộ ở rất nhiều cửa hàng đại lý trên toàn quốc, hoặc có thể mua riêng lẻ.

Như đã nói ở trên tất cả các sản phẩm dành cho bé luôn phải ưu tiên chất lượng tốt nhất, bé mới sinh nên rất mẫn cảm với môi trường xung quanh. Sản phẩm đến từ thiên nhiên luôn được coi trọng hàng đầu.

Nếu bạn lựa chọn gối chặn và gối chữ C là loại vật liệu cotton thì nên thay giặt thường xuyên, để tránh tình trạng sản sinh vi khuẩn gây hại cho bé.

Ngoài ra nếu mẹ nào đang trong thời kỳ mang thai có cảm giác khó chịu, nóng lạnh do thời tiết. Thì đừng quên là bộ gối đa năng cho trẻ sơ sinh này, cũng có sản phẩm thiết kế riêng cho mẹ. Mẹ sử dụng không những cảm thấy dễ chịu hơn, mà còn nâng đỡ hỗ trợ cơ thể, lưu thông tuần hoàn máu dễ dàng.

Bài viết trên đây của chúng tôi đã giới thiệu tới bạn đọc bộ sản phẩm đa năng cho trẻ sơ sinh, tốt nhất hiện nay. Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thể lựa chọn được cho mình sản phẩm phù hợp, đảm bảo hỗ trợ an toàn cho cả mẹ và bé, cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi.

Liên hệ tư vấn:

Địa chỉ: Khu tập thể Cầu 7, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

 Điện thoại: 0932.256.579

 

>> Có thể bạn quan tâm

Tại sao nên lựa chọn giày bảo hộ jogger

Ngạc Nhiên Với Công dụng của cây chè dây Chữa Bệnh Dạ Dày

Published by: